dijous, 17 d’octubre de 2013

El llegat de l'eremitisme a Montsant: lo Tormo de la Vilella Alta (Priorat)


Lo Tormo és un monòlit de gres vermell situat a pocs quilòmetres de la Vilella Alta, al Priorat. L'indret desprèn un aire enigmàtic i una mica tel·lúric: és ple de creus i altres símbols de difícil interpretació excavats a la roca; uns canalons picats a la pedra recorren la roca de dalt a baix, sense una funció clara; unes tombes antropomorfes coronen el complex, i una balma murada, situada en un lloc força inaccessible, guarda al seu interior més símbols religiosos.

Tot plegat fa volar la imaginació i fer conjectures sobre quina podia haver estat la funció exacta d'aquest indret a la falda de Montsant.

Malgrat l'interès històric dels elements que acabem d'anomenar, el lloc no ha estat estudiat arqueològicament a fons. Tot i això, s'especula que l'indret podria haver estat un complex rupestre de culte d'època visigòtica.

Segons un llibre publicat el 2011 (L'eremitisme a Montsant, d'Eduard Miquel Solsona), al monòlit rocós es localitzen diversos nivells d'ocupació que vindrien a representar el pas d'una zona profana, on es desenvolupa la vida quotidiana, cap a un espai sacre ocupat per les tombes antropomorfes i la balma-oratori.

L'autor sosté que la balma de la part inferior del monòlit serví com a habitatge amb coberta, la qual podria haver estat ocupada per algun eremita. D'aquesta balma parteix un sender excavat a la roca que conduiria a la part superior, on hi ha la necròpoli. En els nivells intermedis s'hi aprecien diverses balmes i fornícules, de les quals una és murada i sembla que serví d'oratori.

Aquesta interpretació sembla força plausible, però deixa molts interrogants sense respondre: per què algunes de les tombes excavades no sembla que permetin l'enterrament d'una persona? Si no era per recollir l'aigua de la pluja, quina funció feia el canaló picat a la pedra? Quin significat té l'enigmàtic símbol situat just abans d'accedir a les tombes?

Lo Tormo és un lloc que atraurà els amants dels llocs misteriosos. Actualment el propietari d'aquestes terres té gran cura de les vinyes i de l'indret; si hi aneu, acosteu-vos-hi amb silenci i respecte.


Lo Tormo o Tormo del Frare: monòlit de gres rogenc on s'ubica
un complex rupestre de culte d'època visigòtica © Domènec Ribes i Mateu

Cavitats mortuòries excavades a la roca a la necròpolis de lo Tormo, datades entre els s. VIII i XI
 © DRM

Canaló excavat a la roca que comunica la part baixa amb la necròpolis de lo Tormo © DRM

Cavitat a la part superior de lo Tormo: malgrat ser natural recorda una fornícula religiosa © DRM

Balma murada de lo Tormo: es creu que es tractava d'un recinte sagrat,
a mode d'oratori (anterior a la conquesta cristiana de la Catalunya Nova) © DRM

Interior de la balma murada, situada en un lloc força inaccessible © DRM

Creus gravades a l'interior de la balma-oratori de lo Tormo.
Se'n compten fins a cinc: 3 de llatines i 2 de gregues © DRM

Creus gravades a la roca o formes naturals? Tot és possible en un lloc tel·lúric
com lo Tormo de la Vilella Alta © DRM


Track de l'itinerari per anar fins a lo Tormo de la Vilella Alta: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada