dijous, 8 de novembre de 2012

L'art noble del secà: construccions de pedra seca de les Garrigues

Cabana de volta situada prop de cal Gassull i de la partida de l'Hostal de la Manxa (l'Albi) 
© Domènec Ribes Mateu

La comarca lleidatana de les Garrigues presenta un gran nombre de construccions de pedra seca que la fan excepcional. És un patrimoni que fins fa poc no es valorava gens. Sortosament, però, cada cop hi ha més persones sensibilitzades amb el valor d'aquest excepcional llegat de les nostres generacions passades.

La datació de la majoria d’aquestes construccions se situa a mitjan segle XIX. Fou l’època en què l’olivera es va convertir en el cultiu estrella de la comarca i quan els petits pagesos es feren propietaris de moltes de les terres que abans treballaven per als terratinents. Aquests pagesos construïren arreu aquestes cabanes de volta com a suport a les seves feines del camp.

El procés constructiu que se seguia per aixecar aquestes cabanes era, en primer lloc, cercar un lloc adient dins de la finca que tingués pedra suficient. Després s’aixecaven les parets laterals i s’anava omplint l’interior amb terra, la qual feia de motlle de la cabana. Un cop s’aixecava la volta, es buidava l’interior i es coronava la cabana amb un ràfec de lloses. Finalment es donaven els darrers tocs, que sempre eren austers: una petita llar de foc, uns armariets a la paret per guardar-hi els estris del pagès i la menjadora de l’animal.

Segons Josep Preixens, les cabanes de volta es classifiquen segons el tipus de coberta: coberta de volta de canó, volta apuntada, volta cònica o falsa cúpula, volta plana, coberta de lloses, coberta d’arc i lloses, coberta de jàsseres i lloses, coberta amb arc, jàsseres i lloses i coberta per eliminació d’angles. També en trobem amb muntants a la porta i sense muntants, amb volta vista i volta tapada, amb trespol interior, amb un mas a sobre, amb recer, amb porta i sense porta. Algunes tenen cisterna i una fins i tot forn de pa.

Però el patrimoni de la pedra seca a les Garrigues no acaba amb les cabanes de volta. Hi ha tot un altre conjunt ben ampli de construccions fet amb aquesta tècnica: les balmes murades (cavitats o abrics a la roca que es tancaven amb murs de pedra), els dipòsits per emmagatzemar l’aigua de la pluja (basses, cogulles, aljubs... generalment excavats a la roca o a terra) i marges de pedra seca, com l’espectacular marge del Bessó de Vinaixa.

Aquest marge, situat a la partida d’Ulldebou, té una longitud de 128 m i una alçada màxima de 4 m. La seva construcció s’inicià el 1921 i es perllongà fins el 1927. Està construït amb la tècnica del marge escalonat, i les pedres utilitzades (tallades i escairades en un altre punt) es van transportar amb mules. L’objectiu del marge és retenir el sòl fèrtil i frenar els processos erosius que causa l’escolament de l’aigua durant els aiguats. Visitar-lo no us deixarà indiferents.


Cisterna per recollir l'aigua, excavada sota la roca i el camí (l'Albi) © DRM

Cabana de volta situada prop de cal Gassull i de la partida de l'Hostal de la Manxa (l'Albi)  © DRM

Cabana amb façana incorporada a la volta de mig punt, típica de les Garrigues © DRM

Menjadora d'animals © DRM

El pas del pagès  © DRM

Cabana de volta incorporada al marge (partida dels Reguers, l'Albi) © DRM

Façana incorporada a la volta  i petit recer pel vent (partida dels Reguers, l'Albi) © DRM

Marge del Bessó (Vinaixa), segurament el més gran de Catalunya © DRM

Marge del Bessó (Vinaixa) © DRM

Marge del Bessó (Vinaixa) © DRM

Cabana de volta poc a poc engolida per la Natura © DRM


Més informació:

Ruta de les cabanes de volta de les Garrigues
Les construccions rurals de pedra seca a la comarca de les Garrigues
Catàleg del paisatge: Garrigues Baixes i vall del Corb
Panoràmica virtual de la barraca del Manilles (Alt Camp)
Panoràmica virtual de la barraca del Man (Alt Camp)
Wikipedra