dilluns, 28 d’octubre de 2013

Santa Úrsula al bressol del castells


Gran jornada castellera a Valls per la Diada de Santa Úrsula 2013. La secular rivalitat de les dues colles locals esperona l'aixecament de construccions cada vegada més espectaculars.

La diada del 2013 serà recordada per l'intent de castell de 10 de la Colla Vella i, sobretot, pel 4 de 9 net de la Colla Joves.

Altres castells aixecats són: per part de la Colla Joves, 5de9f, 9de8(i), Pde8fm(i) i Pde8fm(c); per part de la Colla Vella, 5de9f(c), 3de9f, Pde5, Pde5 i Pde5cam.


Grans castells a la plaça del Blat de Valls per la Diada de Santa Úrsula 2013 © Domènec Ribes i Mateu

Moments de concentració aixecant el castell © DRM

9 de 8 de la Joves de Valls: simfonia d'ordre, seny i força © DRM

A Valls, els castells són una cosa molt seriosa © DRM

5 de 9 amb folre de la Joves de Valls © DRM

Diada de Santa Úrsula 2013 © DRM

Diada de Santa Úrsula 2013 © DRM

Diada de Santa Úrsula 2013 © DRM


dijous, 17 d’octubre de 2013

El llegat de l'eremitisme a Montsant: lo Tormo de la Vilella Alta (Priorat)


Lo Tormo és un monòlit de gres vermell situat a pocs quilòmetres de la Vilella Alta, al Priorat. L'indret desprèn un aire enigmàtic i una mica tel·lúric: és ple de creus i altres símbols de difícil interpretació excavats a la roca; uns canalons picats a la pedra recorren la roca de dalt a baix, sense una funció clara; unes tombes antropomorfes coronen el complex, i una balma murada, situada en un lloc força inaccessible, guarda al seu interior més símbols religiosos.

Tot plegat fa volar la imaginació i fer conjectures sobre quina podia haver estat la funció exacta d'aquest indret a la falda de Montsant.

Malgrat l'interès històric dels elements que acabem d'anomenar, el lloc no ha estat estudiat arqueològicament a fons. Tot i això, s'especula que l'indret podria haver estat un complex rupestre de culte d'època visigòtica.

Segons un llibre publicat el 2011 (L'eremitisme a Montsant, d'Eduard Miquel Solsona), al monòlit rocós es localitzen diversos nivells d'ocupació que vindrien a representar el pas d'una zona profana, on es desenvolupa la vida quotidiana, cap a un espai sacre ocupat per les tombes antropomorfes i la balma-oratori.

L'autor sosté que la balma de la part inferior del monòlit serví com a habitatge amb coberta, la qual podria haver estat ocupada per algun eremita. D'aquesta balma parteix un sender excavat a la roca que conduiria a la part superior, on hi ha la necròpoli. En els nivells intermedis s'hi aprecien diverses balmes i fornícules, de les quals una és murada i sembla que serví d'oratori.

Aquesta interpretació sembla força plausible, però deixa molts interrogants sense respondre: per què algunes de les tombes excavades no sembla que permetin l'enterrament d'una persona? Si no era per recollir l'aigua de la pluja, quina funció feia el canaló picat a la pedra? Quin significat té l'enigmàtic símbol situat just abans d'accedir a les tombes?

Lo Tormo és un lloc que atraurà els amants dels llocs misteriosos. Actualment el propietari d'aquestes terres té gran cura de les vinyes i de l'indret; si hi aneu, acosteu-vos-hi amb silenci i respecte.


Lo Tormo o Tormo del Frare: monòlit de gres rogenc on s'ubica
un complex rupestre de culte d'època visigòtica © Domènec Ribes i Mateu

Cavitats mortuòries excavades a la roca a la necròpolis de lo Tormo, datades entre els s. VIII i XI
 © DRM

Canaló excavat a la roca que comunica la part baixa amb la necròpolis de lo Tormo © DRM

Cavitat a la part superior de lo Tormo: malgrat ser natural recorda una fornícula religiosa © DRM

Balma murada de lo Tormo: es creu que es tractava d'un recinte sagrat,
a mode d'oratori (anterior a la conquesta cristiana de la Catalunya Nova) © DRM

Interior de la balma murada, situada en un lloc força inaccessible © DRM

Creus gravades a l'interior de la balma-oratori de lo Tormo.
Se'n compten fins a cinc: 3 de llatines i 2 de gregues © DRM

Creus gravades a la roca o formes naturals? Tot és possible en un lloc tel·lúric
com lo Tormo de la Vilella Alta © DRM


Track de l'itinerari per anar fins a lo Tormo de la Vilella Alta: