divendres, 15 d’abril de 2011

Picnic primaveral pels camps verds de la Segarra
Aquesta panoràmica va ser presa a l'entrada de la primavera. Un picnic per celebrar l'arribada d'aquesta estació, que als camps cerealístics de la comarca de la Segarra adquireix aquests tons verdosos.

La panoràmica es va fer prop del poble de Montfalcó Murallat, una entitat de població del municipi de Les Oluges que es troba aturonat damunt la confluència del riu Sió i del seu afluent per l'esquerra, la riera de Vergós.

Les quinze cases del nucli, construïdes en forma compacta al voltant d'una plaça on conflueixen els vessants de les teulades, i l'església parroquial de Sant Pere, és un dels millors exemples a Catalunya de vila closa, és a dir, de població protegida per muralles, sense edificacions extramurs. El castell de Montfalcó fou bastit a mitjan segle XI, i la fortalesa pròpiament dita ja formava part de la vila closa.

És un tipus de població típic de l'època antiga i de l'edat medieval. La muralla actual, del segle XIII, té una única porta d'accés adovellada que dóna a una plaça central on hi ha la cisterna, encara avui en ús.

La seva visita val molt la pena. I ja que hi sou, no deixeu d'acostar-vos al poble veí de Sant Ramon, on podreu visitar l'església i el monestir de Sant Ramon Nonat.